فرم نیروی آمار گیر به صورت پروژه ای

شرکت آمار پژوهان پارسیان جهت اجرای طرح آماربرداری و بهنگام سازی کد پستی شهر اصفهان به مدت1/5 ماه نیروی فعال با حقوق عالی جذب مینماید.

شماره تماس : 03137731828 

 

باتشکر

آمار پژوهان پارسیان

tjtj
 
طرح توجیهی
درخواست خدمات 
همکاری با ما
تلگرام آمارپژوهان
مشاوره تلفنی
درگاه پرداخت