آموزش نرم افزار Lisrel (لیزرل)

لیزرل(Linear structural relations) یک بسته نرم افزاری آمار است که توسط Karl Jöreskog و Dag Sörbom ایجاد و توسعه داده شده است. لیزرل به منظور مدلسازی معادلات ساختاری خطی و برای بسیاری از سایر انواع تحلیل های چند متغیره همچون تحلیل عاملی، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر، و تحلیل چند نمونه ای مورد استفاده قرار می گیرد. لیزرل بطور خاص برای پوشش دادن مدل هایی در نظر گرفته شده که بتوانند شامل متغیرهای پنهان، خطاهای اندازه گیری، فرآیند علت و معلولی معکوس، هم زمانی و همبستگی داخلی باشند.  بطور کلی لیزرل نرم افزاری کارآمد برای تحلیل روابط میان متغیرهای تحقیق می باشد.

untitledlisrel

نرم افزار لیزرل عمدتاً برای مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل های مشابه آن (همچون تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر) در نظر گرفته شده و با این وجود می تواند برای انجام آنالیز بر روی مدل های ANOVA، ANCOVA، MANOVA و MANCOVA نیز مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، از این نرم افزار می توان برای تحلیل رگرسیون و مدل سازی چند سطحی یا خطی سلسله مراتبی (HLMs) نیز استفاده کرد. در حال حاضر بسیاری از مدل های آماری برای تحلیل طراحی نمونه های پیچیده با استفاده از این نرم افزار قابل استفاده است. مدل سازی معادلات آماری این امکان را فراهم می کند که مجموعه ای از معادلات رگرسیون را بطر همزمان مورد آزمون قرار دهد. نرم افزار Lisrel در  مورد موضاعات چند متغیره بسیار کارآمد می باشد.

نرم افزار لیزرل به شما امکان می دهد تحلیل های آماری گسترده را برای تشریح و تایید بررسی و تحلیل مسیر برای مدل های علّی مختلف انجام دهید. مدل لیزرل در شکل عمومی آن از دو بخش تشکیل شده است: مدل اندازه گیری و مدل معادله ساختاری. مدل اندازه گیری نحوه مشخص کردن متغیرهای نهفته یا ایجاد فرضیه را بر اساس متغیرهای مشاهده شده، تعیین می کند. این مدل پارامترهای اندازه گیری متغیرهای مشاهده شده را نیز ارائه می دهد. نرم افزار لیزرل از دو تحلیل استفاده می کند، تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و تحلیل مسیر (Path Analysis). صفحه کار در لیزرل محیط ساده ای دارد وهنگام شروع به کار با نرم افزار این شما هستید که با داده ها و عملیات آمار ی صفحه کار را پر می کنید. علاوه بر ویژگی های مدل سازی معادله ساختاری، جدید ترین نسخه منتشر شده از این نرم افزار شامل ویژگی ها زیر نیز است:

 • تحلیل داده های دستکاری شده و تحلیل های آماری پایه.
 • تحلیل مدل سازی خطی و غیر خطی.
 • تحلیل برای مدل سازی خطی عمومی سازی شده.
 • تحلیل برای مدل سازی خطی عمومی سازی شده برای بررسی داده های چند سطحی.

تا کنون مطالعاتی چند بر روی اعتبارسنجی سازه های بازاریابی با استفاده از نرم افزار لیزرل و مزیت آنها در مقایسه با روش های سنتی انجام شده است. لیزرل توانایی بالایی در پالایش ارزیابی های انجام شده و اعتبارسنجی همزمان به منظور بررسی روایی و پایایی همگرا دارد. لیزرل امکان ارزیابی بسیار دقیق پایایی سازه های بازاریابی و ابزار اندازه گیری آن را داشته و همچنین نرم افزار قدرتمندی برای دستیابی به روایی همگرا (convergent validity)، اعتبار تفکیک کننده (discriminant validity)، و اعتبار قانونی (nomological validity) می باشد. استفاده از لیزرل در این رابطه، با آنالیز اطلاعات مربوط به تمایلات گوناگون مشتریان از هر دست قابل انجام است.

149

دوره آموزشی لیزرل

در عمل دوره حاضر در شرکت آمار پژوهان پارسیان، یک دوره جامع تحلیل با استفاده از نرم افزار لیزرل است. مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) تحلیل عاملی را با تحلیل مسیر (شامل رگرسیون ساده، چند گانه، یا چند متغیره) برای ارزیابی روابط پیشرفته موجود بین مشاهدات، متغیرهای اندازه گیری شده و مشاهده نشده، متغیرهای (یا عوامل) پنهان و نیز بین خود متغیرهای پنهان ترکیب می کند. شرکت آمار پژوهان پارسیان علاوه بر برگزاری دوره آموزشی LISREL کلیه خدمات مربوط به پیاده سازی نرم افزار لیزرل در پروژه ها، تحقیق ها و… را ارائه می دهد.

مخاطبان دوره

این دوره آموزشی برای همه کسانی مفید است که به دنبال ترکیب تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل علّی، تحلیل مسیر، و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل هستند. برای گذراندن این دوره وجود پیش نیاز خاص لازم نیست. این دوره برای افراد زیر در نظر گرفته شده است:

 • علاقمندان به تحلیل داده ها
 • محققان در حوزه علوم اجتماعی
 • تحلیل گران تجارت
 • مدیران
 • کارشناسان روانشناسی
 • کارشناسان مطالعات ارزیابی جامعه
 • و …

 

1320900349

عناوین تدریس شده در این دوره آموزشی

مفاهیم و تکنیک های پایه آماری

 • تحلیل عامل توصیفی
 • تحلیل عامل تاییدی
 • تحلیل رگرسیون
 • مدیریت داده های گم شده
 • مدل های خطی تعمیم یافته

هشت مرحله SEM (مدلسازی معادلات ساختاری)

 • مفهومی سازی مدل
 • ایجاد نمودار مسیر
 • تعیین مشخصات مدل
 • شناسایی مدل
 • برآورد پارامتر
 • ارزیابی تناسب مدل
 • تعیین مجدد مشخصات مدل
 • اعتبارسنجی همزمان مدل
 • آزمون برازندگی مدل در مد ساختاری

مدل های SEM

 • مدل های علّی که بطور مستقیم برای متغیرهای مشاهده شده طراحی شده اند (تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر)
 • مدل های تحلیل عاملی همچون مدل های تک عاملی اندازه گیری متجانس
 • تحلیل عاملی تاییدی دارای چند عامل (CFA)
 • تحلیل CFA مرتبه دوم
 • مدل های ساختاری کامل با متغیرهای پنهان
 • مدل های دارای متغیرهای واسطه

مسائل عمومی

 • بررسی نتایج
 • مواجهه صحیح با متغیرهای ترتیبی
 • ارزیابی مدل هایی که اندازه نمونه آنها کوچک است
 • ارزیابی مدل هایی که در آنها داده ها به نحو مناسب مطابق توزیع نرمال چند متغیره توزیع نشده اند


در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید

tjtj
 
طرح توجیهی
درخواست خدمات 
همکاری با ما
تلگرام آمارپژوهان
مشاوره تلفنی
درگاه پرداخت