آمارگیری و داده آمایی

آمارگیری

آمارگیری یک مرحله اصلی در فرآیند تحلیل است. آگاهی درباره اطلاعاتی که باید جمع آوری شود، زمان جمع آوری اطلاعات، مدت زمان لازم برای آن، محل گردآوری اطلاعات، روش جمع آوری اطلاعات و چگونگی مدیریت داده می بایست قبل از شروع جمع آوری داده وجود داشته باشد. برای نتیجه گیری از داده ها، ما نیاز به اطلاع از این موضوع داریم که داده ها چگونه جمع آوری شده است، به این معنی که باید بدانیم روش های جمع آوری داده چه بوده است. چهار روش اصلی برای جمع آوری داده به شرح زیر وجود دارد:
• سرشماری: روش سرشماری مطالعه ای است که داده های مورد نیاز آن از تمام اعضای جامعه هدف گرفته می شود. در اکثر مطالعات، استفاده از روش سرشماری به خاطر هزینه و زمان مورد نیاز برای انجام آن کاربردی نیست.
• نمونه گیری: در این روش مطالعه ای، داده های مورد نیاز از یک نمونه از جامعه هدف جمع آوری می شود و به این ترتیب سعی می شود ویژگی های جمعیت برآورد شود. یک نمونه خوب باید نماینده اعضای جامعه هدف باشد، بنابراین مهم است که روش نمونه گیری مناسبی را انتخاب کرده باشید.
• آزمایش: روش آزمایش تجربی یک مطالعه کنترل شده است که در آن محقق سعی می کند روابط علت و معلولی را کشف کند. این مطالعه به این دلیل «کنترل شده» است که محقق اولا چگونگی تاثیرگذاری عوامل بر گروه ها و ثانیا رفتارهای اعمال شده برای هر گروه را کنترل می کند. در مرحله تحلیل نتایج، محقق نتایج حاصل از گروه کنترل شده را با برخی متغیرهای وابسته مقایسه می کند. بر اساس این تحلیل، محقق می تواند به این نتیجه برسد که آیا رفتارهای مورد نظر (متغیر مستقل) دارای تاثیر علّی بر متغیر وابسته هست یا خیر.
• مطالعه مشاهداتی: مشابه آزمایش تجربی، مطالعات مشاهده ای تلاش می کنند روابط علت و معلولی موجود را کشف کنند. به هر حال، بر خلاف مطالعات تجربی، در این مطالعات محقق نمی تواند چگونگی تاثیرگذاری عوامل بر گروه ها و رفتارهای اعمال شده برای هر گروه را کنترل کند.
در مرحله جمع آوری داده ها بسیار حائز اهمیت می باشد که روش جمع آوری دادها دقیق و به درستی با استفاده از افراد آموزش دیده پیاده سازی شود تا بتوان به نتایج آن اتکا کرد.

399547-2012-1-2-9-26-35.gif

بطور کلی می توان بیان کرد که هر روش جمع آوری داده دارای مزیت ها و معایب مخصوص به خود است.

 •  نمونه گیری: هنگامی که جامعه هدف بزرگ باشد، یک مطالعه نمونه ای دارای مزیت نسبی زیاد در مقایسه با حالتی است که از روش سرشماری برای جمع آوری داده استفاده شود. در این حالت یک نمونه که به نحو مناسب طراحی شده باشد می تواند برآوردها و تخمین دقیقی از پارامترهای جامعه را با سرعت، کم هزینه و بدون نیاز به نیروی انسانی زیاد به طور موثر در مقایسه با حالت سرشماری در اختیار محقق قرار دهد.
 • قابلیت تعمیم: قابلیت تعمیم به مناسب بودن بکارگیری یافته های تحقیق برای برآورد پارامترهای جامعه بزرگتر اشاره دارد. قابلیت تعمیم نیازمند انتخاب یک نمونه مناسب است.
 • استنباط علّی: روابط علت و معلولی را در صورتی می توان آزمون کرد که مسائل بطور مناسبی به گروه ها اختصاص پیدا کرده باشند. بنابراین، استفاده از روش آزمایش تجربی که در آن محقق نحوه اعمال مفاهیم بر گروه های هدف را کنترل می کند، بهترین روش برای انجام تحقیق بر روی روابط علت و معلولی است.

تمام مراحل آمارگیری باید به درستی انجام شود، در صورت اختلال در مراحل آن نتایج نهایی استخراج شده از داده ها قابل استناد و تعمیم به جامعه نمی باشند.

داده آمایی

داده آمایی شامل کنترل یا وارد کردن داده ها به سیستم، کنترل صحت داده ها، وارد کردن داده به کامپیوتر، تغییر شکل داده، توسعه و مستند سازی یک ساختار پایگاه داده است که بتواند معیارهای مختلف مورد نیاز شما را در آن تجمیع کرد.

teacher_preparation_onpage

به محض دریافت داده ها، شما باید صحت آنها را مورد بررسی قرار دهید. در برخی موارد، برای انجام این کار لازم است شما به نمونه جمع آوری شده مراجعه کنید و مشکلات یا خطاهای احتمالی موجود در آن را شناسایی نمایید. در این مرحله سوالات متعددی وجود دارد که شما باید آنها را به شرح زیر بررسی کنید:

 • آیا پاسخ ها روشن است؟
 • آیا همه سوالات مهم پاسخ داده شده است؟
 • آیا پاسخ ها کامل (بی نقص) هستند؟
 • آیا همه مطالب مربوط به اطلاعات مشخص است (داده، زمان، محل، محقق و…)؟

در اکثر مطالعات انجام شده در حوزه علوم اجتماعی، معیار اندازه گیری یک مسئله مهم و تاثیرگذار است. به همین خاطر اطمینان از اینکه فرآیند جمع آوری داده دارای اشکال نیست می تواند به ما کمک کند که از کیفیت کلی تحلیل های بعدی انجام شده بر روی داده ها و نتایج حاصل مطمئن شویم.

خدمات آمارگیری و داده آمایی

آیا شما نیاز به جمع آوری، سازمان دهی و تحلیل داده برای پروژه ها یا پرسشنامه های خود دارید؟ یک راهکار ساده برای حل این مشکل استفاده از خدمات تخصصی شرکت آمار پژوهان پارسیان است که دارای سال ها تجربه کاری در این حوزه است. ما برای شما داده های مورد نیاز را آماده می کنیم. دانش و تجربه ما در حوزه جمع آوری داده و داده آمایی به شما کمک می کند که از صحت، دقت، زمان بندی دقیق و دستیابی به نتایج مناسب و بهینه در این ارتباط اطمینان حاصل کنید. از جمله خدمات شرکت آمار پژوهان پارسیان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Information concept: Data Collection with optical glass

آماده سازی داده

 • تحقیق میدانی و بررسی
 • شناسایی منبع داده
 • تعیین الزامات فضای داده
 • تعیین الزامات نیروی انسانی و عرضه کننده
 • تعیین ساختار مالی

جمع آوری داده

 • تهیه کاتالوگ نوع فضا
 • تهیه کاتالوگ داده های با ارزش
 • تهیه فهرست عرضه کنندگان و استفاده کنندگان
 • جایگذاری داده
 • سطوح مالی و واحد تجاری

داده آمایی

 • نرمالیده کردن داده برای پایگاه داده
 • شناسایی و تصحیح اطلاعات تکراری و نادرست
 • ارتباط داده با فیلدهای پایگاه داده
 • تعریف گزارش ها و در نظر گرفتن ویژگی ها


در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید

tjtj
 
طرح توجیهی
درخواست خدمات 
همکاری با ما
تلگرام آمارپژوهان
مشاوره تلفنی
درگاه پرداخت