تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات

مشاوره آماری پایان نامه یکی از بهترین راه ها برای یک دانشجو است که می تواند به وی در فرآیند نگارش تحقیق کمک کند و دانشجو نباید برای کمک گرفتن در این حوزه منتظر بماند. مشاوره یک کمک مناسب به همه دانشجویانی است که با مشکل تهیه پایان نامه یا نوشتن پروپوزال درگیر هستند. در عمل هر چه دانشجو زودتر تصمیم بگیرد که برای نگارش پایان نامه کمک بگیرد، زودتر می تواند کمک لازم را در این حوزه دریافت کند و در نتیجه مدت زمان کمتری را صرف وقت گذاشتن برای تهیه پایان نامه یا پروپوزال خواهد کرد. بنابراین جستجو به دنبال مشاوره  در مراحل اولیه می تواند به حداقل شدن استرس، نگرانی و مشکلاتی که دانشجو ممکن است در فرآیند دشوار تهیه پایان نامه با آن احتمالاً روبرو خواهد شد، کمک فراوان کند. در این رابطه استفاده از مشاوره آماری از اهمیت خاص برخوردار است، زیرا مشاوره آماری پایان نامه می تواند کمک زیادی به دانشجویانی کند که در تحلیل، پژوهش یا انجام بررسی های آماری خود با مشکل مواجه شده اند.

در موسسه آمار پژوهان پارسیان خدمات مشاوره لازم برای کمک به دانشجویان در جهت تکمیل روش تحقیق و تحلیل نتایج پایان نامه ارائه می شود و به این ترتیب دانشجویان می توانند در نهایت با نمره مناسب از رشته خود فارغ التحصیل شوند. متخصصان ما می توانند به شما در بررسی فرضیه های تحقیق، روش های تحلیل اطلاعات، محاسبه اندازه نمونه، و نیز جمع آوری اطلاعات کمک کنند که با استفاده از این مشاوره شما می توانید درک بهتری از خدمات تخصصی ما داشته و در صورت نیاز از مزایای ناشی از استفاده این خدمات بهره مند شوید.

consultation-education-flagship

تحلیل آماری

تحلیل آماری یکی از اجزای مهم پایان نامه شما است، زیرا یافته های شما بر اساس تحلیل آماری انجام شده بر روی اطلاعات ارائه می شود. تحلیل کامل اطلاعات بطور خاص زمانی ضروری است که شما بخواهید احساس بهتری درباره صحت نتایج گزارش شده در پایان نامه خود داشته باشید. به هر حال، تحلیل آماری اطلاعات یک کار سخت و پیچیده است و نیاز به اطلاعات دقیق از نرم افزارهای آماری همچون SPSS، Excel، eViews، Polystat، Stata، LaTex، Matlab و سایر بسته های نرم افزاری مشابه دارد. بدون وجود این آشنایی و مهارت، تحلیل یافته های تحقیق شما برای ارائه پایان نامه نه تنها دشوار خواهد بود، بلکه علاوه بر این احتمال دارد نتایج بدست آمده ضعیف باشند. به همین خاطر توصیه می شود برای محاسبه نتایج بهتر برای ارائه پایان نامه از خدمات تخصصی آمار پژوهان پارسیان در این حوزه استفاده شود.

خدمات تخصصی آماری شرکت آمار پژوهان پارسیان می تواند به تحلیل اطلاعات پایان نامه شما کمک کند، فرضیه های مطرح شده در پایان نامه را آزمون کند و به سوالات تحقیق با استفاده از مناسب ترین روش ها پاسخ گوید. همچنین ما این توان را داریم که تمام آزمون های لازم برای تحلیل اطلاعات را برای شما انجام دهیم و این تحلیل ها می تواند بر روی یک حوزه خاص آماری یا تحلیل یک مجموعه اطلاعات بزرگ و پیچیده انجام شود. امکان استفاده از این خدمات برای انجام هر دو تحلیل های کمی و کیفی نیز وجود دارد.

انواع

با توجه به اینکه شما در کدام مرحله انجام تحقیق خود هستید، ما می توانیم تمام ملاحظات آماری لازم برای پایان نامه شما را انجام دهیم یا فصل نتایج تحقیق را برای شما تهیه کنیم. خدمات ارائه شده شرکت آمار پژوهان پارسیان در این حوزه دارای ویژگی های زیر است:

 • ما از آخرین نسخه نرم افزار SPSS برای انجام تحلیل های آماری برای شما استفاده می کنیم.
 • ما می توانیم بطور مجازی کلیه تحلیل های آماری سنتی مورد نیاز را انجام دهیم.
 • هنگام انعقاد قرارداد برای استفاده از خدمات آماری، ما از طریق تلفن و ایمیل با شما تماس مداوم داریم تا به این ترتیب مطمئن شویم درک مناسبی از روش ها و آزمون های استفاده شده در پایان نامه شما داریم.

PredictiveAnalysis

آزمون های آماری متداول

برخی از رایج ترین روش های آماری که برای تحلیل آماری اطلاعات در پایان نامه ها استفاده می شود به شرح زیر هستند:

آزمون تی و آزمون تی زوجی یا جفتی

آزمون تی احتمالاً یکی از متداول ترین روش های آزمون مورد استفاده برای تحلیل آماری اطلاعات جهت آزمون فرضیه های تحقیق است. در واقع، در عمل انواع مختلفی از آزمون تی وجود دارد، اما رایج ترین این روش ها آزمون تی دو نمونه ای است که به عنوان آزمون تی استیودنت یا آزمون تی نمونه های مستقل شناخته می شود.

آزمون تی دو نمونه ای به سادگی استقلال یا عدم استقلال دو مجموعه مختلف اطلاعات برخوردار از ارزش های میانگین متفاوت را با استفاده از معیارهای خاص مورد بررسی قرار می دهد. آزمون آماری تی به شما امکان می دهد به سوال تحقیق با استفاده از یک ارزش p پاسخ دهید که نشان دهنده شانس مشاهده نتایج مورد انتظار است، اگر در حقیقت فرضیه صفر درست باشد (برای مثال هیچ تفاوتی در جمعیت نمونه ها وجود ندارد).

هنگامی که شما از خدمات تخصصی شرکت آمار پژوهان پارسیان برای تحلیل اطلاعات مربوط در فصل نتایج پایان نامه استفاده کنید، متخصصان ما به دقت درباره روش آماری مناسب درباره موضوع تحقیق به شما مشاوره می دهند. برای انجام آزمون تی می توان به سادگی از نرم افزار SPSS استفاده کرد که یکی از انواع مختلف نرم افزارهای آماری است که می توان برای انجام این کار از آن بهره گرفت. به همراه آزمون های انجام شده بر روی اطلاعات پایان نامه شما، متخصصان شرکت آمار پژوهان پارسیان به شما درباره روش های آماری مورد استفاده توضیح می دهند که می تواند به شما برای درک نحوه تفسیر و گزارش نتایج تحلیل آماری در پایان نامه کمک کند.

unnamed

آزمون خی دو(chi-square)

در عمل انواع مختلفی از آزمون های خی دو وجود دارد، اما معمول ترین آنها آزمون خی دو پیرسون است که به ما امکان می دهد استقلال گروه مختلف متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم. تمام آزمون های خی دو بر اساس یک توزیع خی دو انجام می شوند، همانطور که آزمون تی بر اساس توزیع تی یا آزمون فیشر بر اساس توزیع فیشر انجام می شود.

هنگامی که ما برای شما تحلیل آماری مورد نیاز برای نگارش پایان نامه را انجام می دهیم، تضمین می کنیم آزمون آماری استفاده شده برای شرایط مطالعه شما مناسب باشد. آزمون خی دو به سادگی یکی از انواع متعدد آزمون های آماری است که ما می توانیم برای شما از آن استفاده کنیم. هنگام استفاده از تمام روش های آماری، متخصصان ما از طریق ایمیل و تلفن به سادگی در دسترس هستند تا بتوان این اطمینان را فراهم کرد که از تمام تحلیل های آماری مورد نیاز درک مناسب وجود دارد و به این ترتیب بتوان از نتایج حاصل از تحلیل دفاع کرد.

آزمون های تحلیل واریانس (ANOVA) و تحلیل کواریانس (ANCOVA)

تحلیل واریانس (ANOVA) به ما اجازه می دهد فرضیه های تحقق درباره میانگین یک متغیر وابسته در بین گروه های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به اینکه از آزمون تی برای مقایسه میانگین بین دو گروه استفاده می شود، تحلیل واریانس (ANOVA) برای مقایسه مقادیر میانگین بین 3 گروه اطلاعات یا بیشتر استفاده می شود.

در عمل انواع مختلفی از تحلیل واریانس (ANOVA) همچون تحلیل واریانس (ANOVA) یک فاکتور (یا یک طرفه)، تحلیل واریانس (ANOVA) دو فاکتور (یا دو طرفه) و موارد مانند آن وجود دارد و در همه آنها از تحلیل واریانس (ANOVA) برای بررسی نتایج استفاده می شود. فاکتورهای استفاده شده در این حالت متغیرهای مستقل هستند که هر یک از آنها باید بر اساس یک شاخص قطعی اندازه گیری شوند که این شاخص سطوح استقلال متغیر است که باید برای گروه های مختلف تعریف شود.

ما برای انجام این تحلیل از نرم افزار SPSS استفاده می کنیم و بر اساس یافته های حاصل از آن فصل نتایج پایان نامه را برای شما تهیه می کنیم. این خدمت نیز شامل پشتیبانی نامحدود تلفنی و ایمیلی است که به این ترتیب می توان مطمئن شد شما درک مناسب از روش آماری مورد استفاده دارید و قادر هستید به نحو مناسب از نتایج تحلیل آماری دفاع کنید.

آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) چند متغیره

تحلیل واریانس (ANOVA) چند متغیره یک نوع از تحلیل چند متغیره است که برای تحلیل اطلاعاتی که مربوط به بیش از یک متغیر وابسته در یک زمان است مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل واریانس (ANOVA) چند متغیره به ما امکان می دهد فرضیه های پایان نامه درباره تاثیر یکی یا چند متغیر مستقل بر دو یا چند متغیر وابسته را مورد بررسی قرار دهیم. در نتیجه در تحلیل واریانس (ANOVA) چند متغیره یک ارزش p محاسبه می شود که از آن برای تایید یا رد فرضیه صفر مطالعه می توان استفاده کرد.

رگرسیون خطی

رگرسیون خطی یکی از تکنیک های رایج تحلیل آماری است. از این روش برای تعیین میزان وجود رابطه خطی بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل استفاده می شود. در عمل دو نوع رگرسیون خطی وجود دارد که عبارت است از: رگرسیون خطی ساده و رگرسیون خطی چندگانه .

در تحلیل رگرسیون خطی ساده یک متغیر ساده مستقل برای پیش بینی ارزش یک متغیر وابسته مورد استفاده قرار می گیرد. در تحلیل رگرسیون خطی چندگانه از دو یا چند متغیر مستقل برای پیش بینی ارزش یک متغیر وابسته استفاده می شود. تفاوت بین این دو روش در تعداد متغیرهای مستقل است. در هر دو حالت فقط یک متغیر وابسته ساده وجود دارد.

ضریب همبستگی

یک تحلیل آماری اطلاعات، گاهی اوقات از یک ضریب همبستگی برای کمی کردن رابطه خطی بین دو متغیر استفاده می شود. در عمل رایج ترین ضریب همبستگی مورد استفاده توسط محققان ضریب همبستگی پیرسون است. این معیار آماری هر دو قدرت و ارتباط روابط خطی موجود بین دو متغیر را مورد بررسی قرار می دهد.

سایر روش های تحلیل آماری مورد استفاده توسط متخصصان این شرکت به شرح زیر هستند:

 • رگرسیون منطقی
 • تحلیل ANOVA با اندازه گیری های مکرر
 • تحلیل فاکتور
 • تحلیل خوشه ای
 • آزمون مان- ویتنی
 • آزمون کرسکال- والیس
 • آزمون رتبه بندی علامت ویل کاکسون
 • آزمون مک نیمار
 • آزمون فریدمان
 • آنالیز بقا

هنگامی که شما از خدمات تخصصی ما برای تحلیل آماری پایان نامه خود استفاده می کنید، این تضمین به شما ارائه می شود که از مناسب ترین روش های آماری برای تهیه فصل نتایج پایان نامه شما استفاده می شود. ما می توانیم بطور مجازی انواع مختلف تحلیل های آماری استاندارد را با استفاده از نرم افزار SPSS برای شما انجام دهیم و با برقراری امکان تماس مداوم این اطمینان را فراهم می کنیم که شما درک مناسبی از روش های آماری مورد استفاده در مطالعه خود داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه به سادگی از طریق تلفن یا ایمیل با ما تماس بگیرید.

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه

تحلیل اطلاعات و ارائه یافته های آن در فصل چهار پایان نامه ارائه می شود. صرف وقت برای تحلیل مناسب اطلاعات و نگارش نتایج حاصل از آن می تواند به ارائه موثر بعدی یافته ها به یک روش مختصر برای اعضای کمیته داوری در جلسه دفاع نهایی از پایان نامه کمک کند. در نتیجه ما به شما توصیه می کنیم از خدمات تخصصی شرکت آمار پژوهان پارسیان در این حوزه برای کمک به تحلیل سریع اطلاعات پایان نامه و ارائه یافته های آن استفاده کنید. تحلیل های آماری مورد نیاز در این رابطه در دو مرحله اصلی زیر انجام می شوند:

الف) انجام تحلیل اولیه

در ابتدا متخصصان ما فرضیه های پایان نامه شما و روش تحقیق آن را بررسی می کنیم. در ادامه با استفاده از بررسی انجام شده پیشنهادهای مناسب برای استفاده از روش های آماری خاص برای تحلیل اطلاعات موضوع تحقیق شما ارائه می شود. اگر شما مجبور هستید از یک روش تحلیل خاص استفاده کنید (برای مثال روش توصیه شده برای استفاده در پایان نامه توسط اعضای کمیته داوری)، متخصصان ما اطلاعات مفید درباره این روش آماری به شما ارائه می کنند که در عمل می تواند نقش تعیین کننده در دفاع نهایی از پایان نامه داشته باشد.

علاوه بر این متخصصان ما می توانند خدمات مربوط به تهیه بانک اطلاعاتی جامع، ورود اطلاعات به سیستم آماری و خدمات مربوط به ویرایش این اطلاعات را با توجه به بودجه ها و برنامه ریزی های انجام شده به شما ارائه دهند. همچنین متخصصان ما می توانند اطلاعات جمع آوری شده را با استفاده از نرم افزارهای SPSS و اکسل ویرایش کرده و اشکالات آن را بر طرف کنند. به این ترتیب شما می توانید یک بانک اطلاعاتی سفارشی با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار SPSS و اکسل در اختیار داشته باشید.

ب) تحلیل آماری نهایی

هنگامی که ما درباره تحلیل یافته های پایان نامه شما بحث می کنیم، می توانیم این یافته ها را ارزیابی کرده و چگونگی نگارش نتایج را در جداول و فصل نتیجه گیری پایان نامه را برای شما توضیح دهیم. متخصصان ما همچنین می توانند مطالب منتشر شده مشابه موضوع تحقیق به شما پیشنهاد دهند که در آنها از روش های آماری مشابه استفاده شده است. به این ترتیب شما می توانید درک بهتری از یافته های تحقیق خود داشته باشید و با سادگی بیشتر فصل نتایج پایان نامه را تهیه کنید.

costofeducation

قیمت و هزینه

ما برای قیمت گذاری مناسب خدمات خود از سه معیار اصلی استفاده می کنیم که عبارتند از: فرجه زمانی (زمان تحویل )، تعداد صفحات (حجم) ، و مقطع دانشگاهی که پایان نامه برای آن تهیه می شود.

معمولا تعداد زیادی از شرکت های ارئه دهنده خدمات و چاپ مقاله و پایان نامه هستند که هزینه ی به نسبت کمتری را برای ارائه خدمات خود مطالبه می کنند.شما همواره باید توجه داشته باشید که هنگامی که به مرحله ارئه پایان نامه و یا پروپوزال و یا فعالیت های مورد نیاز خود می رسید ، قیمت کمتر همیشه به نفع شما نخواهد بود. بطور حتم خدمات به عنوان نمونه مشاوره ، انجام پایان نامه و مقاله و…  ارائه شده توسط ما ارزان ترین نیستند اما مطمئنا از بالاترین کیفیت ممکن برخودار هستند.

جهت دریافت هزینه مشاوره و انجام پایان نامه آماری خود با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس فرمایید.در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید

tjtj
 
طرح توجیهی
درخواست خدمات 
همکاری با ما
تلگرام آمارپژوهان
مشاوره تلفنی
درگاه پرداخت