فرم استخدام کارمند دفتری

""
1
نام و نام خانوادگی (الزامی)
کد ملی (الزامی)
شماره تماس (الزامی)
آدرس محل زندگی (الزامی)
رشته تحصیلی
دانشگاه محل تحصیل
سال فارغ التحصیلی
شغل مورد درخواست
سوابق کاری
0 /
شرایط همکاری و توضیحات
0 /
Previous
Next
tjtj
طرح توجیهی
درخواست خدمات 
همکاری با ما
تلگرام آمارپژوهان
تماس با ما
درگاه پرداخت