تفاوت طرح توجیهی،طرح کسب و کار،مناقصه

روزگاری قدرت ها بر اساس زور بازو، افراد قبیله، املاک و فناوری تقسیم می شد؛ اما در عصر جدید و با وجود تحولات عظیم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کلمه “عصر اطلاعات و ارتباطات “ تبدیل به یک کلید واژه برای عموم مرده شد.

اما فعالان آینده پژوهی و برنامه ریزی سازمانی می دانند که انسان از عصر اطلاعات و ارتباطات خیلی زود عبور کرد و وارد فاز جدیدی شد. مشخصه این دوران “سرعت و پیش دستی” است؛ به این معنی که افراد و سازمان­هایی موفق خواهند بود که در آنچه قرار است به زودی به جامعه عرضه شود پیش دستی کنند و زودتر از دیگران این امکانات را فراهم آورند.

همه می دانیم بسیاری مشاغل بودند که دیگر رونقی ندارند و یا نفس های آخر خود را می کشند مثلا رایت و تکثیر CD و همچنین نامه رسانی پست، و یا حتی مشاغل پرکاربدی چون حسابداری جای خود را به رایانه ها داده اند. بدیهی است که فردا و پس فردا شاهد فروپاشی ابهت و بازار داغ مشاغل امروزی خواهیم بود و مسلما کسانی موفق خواهند بود که اولین ابداع کنندگان روشهای نوین در ارائه خدمات و کالا به مردم باشند.

از این رو اغلب مشاغلی که تا کنون توسط افراد متخصص انجام می شد کم کم تبدیل به سامانه های هوش مصنوعی خواهد شد و حتی متخصصین نیز دیگر بازارگرمی نخواهند کرد.

یکی از تخصصی ترین و مشاغل امروزی (که مورد بحث ماست) تهیه اسناد تجاری و تحلیل آینده کسب و کار خواهد بود؛ که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.


tjtj
 
طرح توجیهی
درخواست خدمات 
همکاری با ما
تلگرام آمارپژوهان
مشاوره تلفنی
درگاه پرداخت